RODO

 

polityka prywatności

 

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH I PRAWACH OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych są Halina i Janusz Pawlikowscy, właściciele obiektu Gościniec Nad Suchą Wodą, mieszczącego się pod adresem: ul. Lichajówki 2C, 34-531 Murzasichle.

 

2. Państwa dane osobowe w będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do:

 

 • dokonywania rezerwacji,
 • świadczenia usług oraz realizacji umów cywilnoprawnych,
 • wystawiania faktur,
 • regulowania płatności na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy.

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub do czasu zrealizowania umów i celów przetwarzania określonych w pkt 2.

 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do realizacji zleconych zadań.

 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów z którymi zostały zawarte umowy powierzenia danych osobowych i które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

6. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • do żądania do ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ich ograniczenia,
 • przenoszenia danych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody,
 • informacji dot. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, 
 • informacji dot. celu zakresu i sposobu przetwarzania danych oraz od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze i jakie są źródła pozyskania tych danych, 
 • informacji dot udostępnienia Państwa danych a w szczególności informacji o odbiorcach którym dane te są udostępniane,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

 

7. W sprawach ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem, mailowo pod adresem: kontakt@nadsuchawoda.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Halina i Janusz Pawlikowscy

 

ul. Lichajówki 2c

34-531 Małe Ciche

Telefon:  + 48 665 207 060

E-mail:  pawlikowska-h@wp.pl